Bütün "Yaradan" komandası layihəmizin ideyasına inanan, həyata keçirilməsində dəstək verən
və köməklik göstərən hər kəsə və hər bir təşkilata təşəkkür edir.

Həcmindən və formasından asılı olmayaraq hər bir dəstək bizim üçün dəyərlidir və bizdə minnətdarlıq hissi,
birliyin vacibliyinə olan inamı gücləndirir, bir daha insanları əhatə edən məhəbbətin gücünü təsdiqləyir.

Subscribe