​RoomBoxBaku “Yaradan uşaqlar”​la birlikdə

RoomBoxBaku “Yaradan uşaqlar” üçün modelləşdirmə ilə məşğul olmaq imkanı yaratdı.

RoomBoxBaku komandası İki gün ərzində böyük səbr və diqqətlə uşaqlarımıza yeni təcrübə və böyük maraq bəxş etdi. Bizlər üçün bu maraqlı sınaq və hərtərəfli faydalı bir iş oldu. Ümüdvarıq ki, modelləşdirmə sahəsində bu ilk və davamlı addımlarımız olaсaq.Subscribe